.htaccess to plik konfiguracyjny używany w serwerach Apache do ustawiania specyficznych ustawień dla katalogu, w którym się znajduje. Plik .htaccess pozwala na modyfikowanie ustawień serwera dla danego katalogu bez potrzeby edytowania głównego pliku konfiguracyjnego Apache.

Plik .htaccess może zawierać wiele różnych instrukcji, w tym:

  • Ustawienia autoryzacji i uwierzytelniania, takie jak wymuszanie hasła przed wejściem na stronę.
  • Przekierowania z jednej strony na drugą.
  • Blokowanie dostępu do określonych adresów IP lub krajów.
  • Ustawienia reguł URL, takie jak przekierowanie wszystkich żądań z HTTP na HTTPS.
  • Ustawienia cache’owania i kompresji plików.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie serwery obsługują plik .htaccess i nie wszystkie ustawienia mogą być zmieniane za jego pomocą.