Google E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) to algorytm, który Google wprowadził w 2018 roku. Jego celem jest zapewnienie, że najwyższej jakości treści są wyświetlane na pierwszych stronach wyników wyszukiwania. Google E-A-T odnosi się przede wszystkim do stron internetowych, które dostarczają informacji na tematy związane z życiem codziennym, zdrowiem, finansami, prawem i innych dziedzinach, w których dokładność i wiarygodność są kluczowe.

Expertise odnosi się do wiedzy i doświadczenia autora treści, której dotyczy strona internetowa. Google zwraca uwagę na autorytet danej osoby w danej dziedzinie, np. na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, publikacje i nagrody. W przypadku stron internetowych, na których publikowane są informacje medyczne lub finansowe, ważne jest, aby autor był lekarzem lub ekspertem finansowym.

Authoritativeness odnosi się do reputacji strony internetowej i autora treści w sieci. Google ocenia popularność strony, jej linki zwrotne i ilość odnośników prowadzących do niej z innych stron internetowych. Im więcej autorytetycznych stron odwołuje się do treści zawartych na danej stronie, tym większa jej reputacja.

Trustworthiness odnosi się do wiarygodności strony i autora treści. Google ocenia, czy informacje na stronie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i zgodne z faktami. Ważne jest również, aby treści były łatwe do zweryfikowania przez innych ekspertów. Strony internetowe, które publikują informacje medyczne lub finansowe, powinny zwracać uwagę na dokładność i rzetelność swoich źródeł.

Algorytm Google E-A-T jest szczególnie ważny dla stron internetowych, które mają na celu dostarczanie informacji związanych z tematami, które mogą mieć wpływ na zdrowie, finanse lub bezpieczeństwo użytkowników. Strony internetowe, które zawierają treści medyczne lub finansowe, muszą wykazać, że są w stanie dostarczyć wiarygodne i rzetelne informacje. Warto zwracać uwagę na autorytet i wiarygodność autorów, a także na reputację i jakość źródeł, na których opierają się informacje.

Podsumowując, algorytm Google E-A-T to kluczowy element strategii SEO dla stron internetowych, które publikują treści na ważne tematy. Aby osiągnąć wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, należy skupić się na weryfikowalności i wiarygodności źródeł oraz na doświadczeniu i autorytecie autorów treści. Dbałość o te aspekty pozwoli na zbudowanie wiary